Solarna pumpna grupa sa automatikom

Solarna pumpna grupa

Solarna pumpna grupa  u solarnom sistemu ima funkciju da obezbijedi:

– cirkulaciju solarnog fluida. Za tu svrhu ugrađena je visokoefikasna solarna pumpa;

– da se na jednostavan način može očitati temperatura solarnog fluida neposredno prije ulaska ( crveni termometar ) i nakon izlaska iz bojlera ( plavi termometar );

– brzu i preciznu informaciju o brzini cirkulacije fluida. Brzina cirkulacije fluida se očitava na protokomjeru;

– jednostavno punjenje solarnog kruga sa fluidom. Za tu namjenu ugrađen je set za punjuenje i pražnjenje solarnog kruga;

– sigurni rad sistema. Pumpna grupa ima ugrađen priključak za ekspanzionu posudu i sigurnosni ventil od 6 bar-a.

Pumpna grupa je i dobro izolirana, kako bi se toplotni gubici maksimalno smanjili.

Solarna pumpna grupa
Solarna pumpna grupa
Solarna diferencijalna automatika
Solarna automatika ili regulacija

Solarna automatika ili regulacija

Solarna diferencijalna automatika je mozak čitavog solarnog sistema. Može solarni sistem biti dobro projektovan i dimanzionisa, kvalitetno instaliran, ali ukoliko automatika nije dobro podešena sistem neće davati najbolje rezultate.

Zahvaljujući LCD displeju sa prikazom simbola, jednostavnom rukovanju upravljanje je izuzetno lako i jasno. Digitalni ekran Vam omogućava jednostavno i praktično podešavanje programa.

Solarna automatika reguliše prenos toplotne energije solarnog kruga na toplu ili potrošnu toplu vodu na najefikasniji mogući način.

Sklop regulacije se sastoji od dva ili više senzora koji prate temperaturu na kolektoru i u solarnom rezervoaru.

Diferencijalni regulator upravlja radom pumpe solarnog sistema na način kako bi se obezbedila maksimalna efikasnost solarnog sistema.

Kako solarna diferencijalna automatika radi?

Automatika daje impuls solarnoj pumpi da se uključi ukoliko je razlika temperatura senzora na solarnom kolektoru i senzora u dnu bojlera veća od one koja je definisana u softveru automatike.

Obično je ta razlika od 6 do 8 ⁰C. Ukoliko je razlika temperature manja od 3⁰C automatika šalje signa da se pumpa ugasi.