Solarni termalni kolektori

Ravni pločasti kolektor

Solarni termalni kolektor direktno pretvara sunčevu energiju u termalnu tako što energiju prenosi na temalni fluid.

Pločasti kolektori imaju stepen efikasnosti 70% do 82%.

Ravni pločasti kolektor je u osnovi alumunijumsko kućište koje je sa prednje strane prekriveno solarnim kaljenim staklom debljine 4-5mm , te je otporan na grad. A sa zadnje strane tankim aluminijumskim limom. Unutar panela, ispod stakla, smještene su apsorpcione ploče na koju su laserski ili ultrazvučno spojena mreža bakarnih cijevi. Aporciona ploča je u osnovi bakarni ili aluminijumski lim presvučen slojem visoko apsorbujućeg premaza ( u većini TINOX) koji kolektoru „pomaže da upije“ što više sunčeve energije. Bakarne cijevi su utopljene u 50mm izolacije (kamena vuna ili mineralna vuna) kako bi se što manje energije rasulo u prostor.

Kroz bakarne cijevi prolazi termalna tečnost koja preuzima toplotu od bakarnih cijevi

Termalna tečnost preuzima toplotu od bakarnih cijevi unutar kolektora, dalje nastavlja put kroz instalaciju solarnog kruga do izmjenjivača unutar bojlera. Izmjenjivač bojlera je u stvari debelozida cijev koja je spiralno izvedena unutar bojlra. Termalni fluid zagrijava izmjenjivač , koji dalje prenosi toplotu na vodu unutar bojlera.

Ravni pločasti solarni termalni kolektor
Ravni pločasti solarni termalni kolektor
Presjek ravnog solarnog panela
Presjek ravnog solarnog panela
Apsorber sa TINOX premazom
Apsorber sa TINOX premazom
Efikasnost tinox apsorbera
Efikasnost tinox apsorbera