Sunčeva energija i njena jednostavna primjena

Solarna ili sunčeva energija

  • Sunce sija stalno – teorijski energiju Sunca možemo koristiri 365 dana u godini.
  • Sunčevu ili solarnu energiju ne treba da plaćamo – ona je besplatna i ekološki čista.
  • Troškovi ugradnje solarnog sistema su mali u odnosu na dug vijek korišćenja- preko 25 godina i plaćaju se samo jednom – prilikom ugradnje.
  • Investicija ugradnje solarnog sistema se vraća za 3 do 7 godina kroz uštedu energije.
Solarna energija mapa Evrope
Sunčevo zračenje na ravnu površinu pod optimalnim uglom - potencijal
Solarna energija - potencijal Crne Gore
Solarni termalni sistemi instalacija Podgorica
Instalacija solarnog termalnog sistema u Podgoricu

pravilno dimenzionisanje

Kod dobro dimenzionisanog sistema moguće je pokriti 100% potreba za toplom vodom ljeti, a na nivou godine do 70%, a posledica uštede je smanjenje računa do 55%.

Osim za grijanje sanitarne tople vode solarni sistemi daju značajan doprinos zagrijavanju bazena naročito u proljeće i jesen, a zimi i kao podpora centralnom grijanju.

Kako radi solarni termalni sistem

Solarni termalni sistemi upijaju Sunčevu enegiju pomoću kolektora i pretvaraju je u termalnu energiju pri čemu se zagrijava solarni fluid. Fluid cirkuliše kroz instalacije solarnog kruga do bojlera. U bojleru preko izmjenjivača predaje toplotu vodi. Zagrijana voda se najviše koristi za sanitarne potrebe gdje je našla najširu primjenu, ali se može koristiti i u sistemima centralnog grijanja prostora i bazena uz dogrijavanje pomoću nekog drugog izvora jer u zimskim mjesecima solarni sistem nije u mogućnosti zagrijati vodu do temperature dovoljne za centralno grijanje.

kako radi fotonaponski solarni sistem

Solarni fotonaponski sistemi proizvode električnu energiju upijajući Sunčevo zračenje. Električna energija dobijena ovim sistemima može se koristiti za sopstvene potrebe ili u komercijalne svrhe. Solarni fotonaponski sistem može biti samostalan tj. nezavisno od mreže napajanja električnom energijom ili povezan sa lokalnim sistemom.

Instalacija solarnog hibridnog sistema - termalni i fotonaponski