Sve što bi trebali znati o solarnim sistemima

Od čega se sastoji solarni termalni sistem sa prisilnom cirkulacijom?

Solarni termalni sistem se sastoji od solarnog kolektora, akumulacionog bojlera, hidraulične grupe sa solarnom pumpom, diferencijalne automatike. Od solarnog kolektora do bojlera ide instalacija bakarnih cijevi sa propisanom izolacijom kako bi toplotni gubici bili što manji. U donjem dijelu bojlera je izmjenjivač u obliku spirale. Kroz instalacije solarnog sistema cirkuliše fluid – propilen glikol.

Kako radi solarni termalni sistem sa prisilnom cirkulacijom?

Solarni fluid preuzima toplotu koju je apsorbovati solarni kolektor. Solarna pumpa gura fluid koji ide prema solarnom bojleru. Prolaskom kroz izmjenjivač bojlera solarni fluid predaje toplotu vodi. Voda se zagrijeva i ide u gornji dio bojlera.

Koja je razlika između termosifona i sistema sa prisilnom cirkulacijom?

Kod termosifona bojler je smješten iznad kolektora. Solarni fluid kroz sistem prirodno cirkuliše, odnosno Sunčeva energija obasjava solarni kolektor, solarni kolektor upija energiju i prenosi je na solarni fluid koji cirkuliše kroz sistem. Kada se solarni fluid zagrije da je topliji od fluida koji je u bojleru počinje da se kreće prema bojleru gurajući hladniji fluid prema dnu kolektora. Dakle cirkulacija fluida unutar sistema je prirodna. Kod sistema sa prisilnom cirkulacijom bojler je postavljen ispod nivoa koleketora i cirkulacija fluida pomognutra je solarnom pumpom. Diferencijalna automatika mjeri temperaturu u kolektoru, dnu i vrhu bojlera i na osnovu tih parametara upravlja radom solarne pumpe, kako bi što efikasnije toplotu koja se akumulirala u solarnom kolektoru prenijela na vodu u bojleru, pa samim tim i sistem bio efikasniji.

Koliko mi treba solarnih kolektora i kakav sistem da izaberem? Kuća ima 120m2 u osnovi na dva sprata i visoko potkrovlje?

Solarni termalni sistemi proračunavaju se na osnovu potrošnje sanitarne vode, a ne na osnovu kvadrature kuće. Da bi izabrsali solarni termalni sistem treba da znami koliko osoba boravi u objektu. Pretpostavka je da je nivo potrošnje sanitarne vode srednji što odgovara potrošnji od 50 litara na dan. Ukoliko u objektu boravi 6 osoba potreban je sistem od 300 litara. Broj kolektora zavisi od prvenstveno od pozicije objekta, nagiba krova, zasijenčenosti i naravno od kvaliteta i karakteristika samog solarnog kolektora. Tako da količinu od 300l može da zagrije sistem od 4 do 6 metara kvadratnih solarnih kolektora.

Na tržištu je veliki broj solarnih kolektora. Gdje mogu da nađem bazu podata kolektora i da ih uporedim?

Svaki ozbiljni proizvođač je testirao svoj solarni kolektor. Sa tim atestom kolektor dobija svoju “ličnu kartu” i može da se nađe na tržičtu Evrope i poznat je pod imenom “SOLAR KEYMARK”. Više informacija možete naći na sledećoj internet adresi www.estif.org/solarkeymark i uporediti karakteristike solarnih kolektora.

Da li se isplati ugradnja solarnih sistema?

Ukoliko se pravilno proračuna, prema potrebama potrošača, zatim i pravilno instalira, solarni termalni sistem se isplati već za 3 do 7 godina.

Koliki je vijek trajanja solarnog sistema?

Prema sadašnjim pokazateljima vijek trajanja solarnog termalnog sistema je i preko 30 godina.

Rade li solarni sistemi kada je oblačno i zimi?

Kada su dani oblačni kolektori će absorvati difuzno zračenje, ali ono nam nije dovoljno da se voda zagrije do željene temperatura pa je neophodno dogrijati sa drugim izvorom. Solarni sistemi su predviđeni da rade zimi. Važno je da su instalacije napunjene neotrovnim fluidom otpornim na smrazavanje tj propilen glikolom.