Termosifon ili Solarni sistemi za zagrijavanje vode sa prirodnom cirkulacijom

Solarni sistem sa prirodnom cirkulacijom ili termosifon je najjednostavniji solarni termalni sistem za zagrijavanje tople sanitarne vode. Karakteriše ga niska cijena, jednostavna montaža, ekonomski jeftino održavanje - jednostavno jeftino i dugotrajno.

Solarni sistem za zagrijavanje vode priordnim putem ili termosifon se sastoji od jednog ili dva solarna kolektora, horizontalnog bojlera koji je smješten na nivou visine kolektora, konstrukcije na koju su montirani kolektor/i, bojler i naravno fleksibilnih nerđajućih cijevi i ostalog spojnih djelova (fitinga) sa kojima povezujemo solarne kolektore i bojler.

Solarni sistem sa prirodnom cirkulacijom
Šema solarnog sistem sa prirodnom cirkulacijom ili termosifona

Sunce grije svakog dana solarni kolektor koji smo instalirali.  Solarni panel akumulira toplotu i predaje je termalnom fluidu koji prelazi kroz kolektor. Kako se fluid zagrijeva to se njegova gustina smanjuje – postaje lakši i ide prema gore. U svom kretanju solarni fluid napušta kolektor i ulazi u bojler, pri čemu hladniji fluid kao teži ima tendenciju kretanja prema dolje – odnosno prema dnu kolektora. Kretanje fluida ili cirkulacija se nastavlja sve do onog trenutka kada se temperature izjednače ( prirodna cirkulacija ).

Solarni bojler za termosifon presjek
Presjek solarnog bojlera za termosifon

Topli solarni fluid se zadržava u bojleru, a hladniji fluid ide prema dnu kolektora. Poslije nekog vremena unutrašnjost bojlera je ispunjena toplim solarnim fluidom. Oko bojlera je tvrda poliuretanska pjena debljine 50mm, a unutrašnja strana je emajlirana. Hladna voda ulazi na plavi priključak, i ulazi u spiralni rebrasti izmjenjivač napravljen od nerđajućeg čelika (CrNi 316L). Prolaskom kroz spiralu voda preuzima toplotu od zagrijanog solarnog. Na drugom kraju spirale voda je spremna za Vaše potrebe.

Termosifon na krovu kuće

Na slici iznad prikazan je jedan primjer instalacije termosifona na kosi krov. Da bi sistem funkcionisao neophodno je do bojlera dovesti i priključiti hladnu vodu, a od bojlera odvesti toplu zagrijanu vodu.

Preporuke prilikom ugradnje solarnog sistema

Na priključenu dovodne hladne vode i odvodne tople vode bilo bi dobro da se instalira set hladne vode i set tople vode.

Set hladne vode mora da obezbijedi da bojler ne ostane bez vode, da vodu očisti od mogućih nečistoća i da obezbijedi sigurno funcionisanje napajanja toplom sanitarnom vodom objek

Set tople vode u sebi ima temperaturni miks ventil. Temperaturni miks ventil miješa toplu vodu iz bojlera sa hladnom vodom i daje željenu temperaturu između 36⁰ i 60⁰ C. Taj opseg temperatura obezbijeđuje da ne može doći do opekotina prilikom korišćenja tople vode.

Dalje odvod tople vode mora se spojiti u objektu na razvod tople vode kako bi se topla voda mogla koristiti u objektu.

Najracionalnija varijanta jeste da se dovod tople vode spoji na ulaz hladne vode u električni bojler. U periodu od mjeseca Maja do skoro kraja mjeseca Oktobra električni bojler gotovo nije potrebno ni paliti. U ostalom periodu bojler će dogrijavati vodu do željene temperature, jer je solarni sistem zagrijao vodu do neke temperature i znatno uštedio na potrošnji električne energije.

Korišćenje tople sanitarne vode nije ograničeno samo na toplu vodu za pranje ruku i tuširanje ili kupanje.

Na toplu vodu možete priključiti mašinu za praje suđa i to direktno jer vodu koju mašina koristi za program pranja je 50⁰C.

Za priključenje mašine za pranje veša neophodan Vam je jedan programator koji će da dozira toplu vodu mašini jer programi pranja su na temperaturama od 30⁰ do 60⁰C

Toplu vodu možete koristiti i za kuvanje i pripremu hrane.